Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

WEBINÁR + PROGRAM

webinár

Cena Webináru:

25 Eur + DPH = 30 Eur / ONLINE osoba

 

PREDBEŽNÝ PROGRAM WEBINÁRU SZBD A ZpPOBD na tému :

             KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV v SPRÁVE BYTOVÝCH DRUŽSTIEV

 

09:30 – 09:40 : Zahájenie webináru

                           Ing. Vojtech Molnár – predseda SZBD

                           Prof. Dušan Petráš – prezident ZpPOBD

09:40 – 10:00 : Komplexná obnova bytových domov na takmer nulovú potrebu energie

                           Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. – SvF STU Bratislava

10:00 – 10:20 : Obnova bytových domov s podporou ŠFRB pre rok 2021

                           Ing. Juraj Bartoš – ŠFRB

10:20 – 10:40 : Rok 2020 v znamení pandémie, ale aj požiarov na bytových domoch

                           Ing. Peter Drga – Finančné centrum

 

10:40 – 11:00 : Prestávka na kávu

 

11:00 – 11:20 : Systémové riešenia SIKA pre bytové domy

                           Ing. Marek Nahálka – SIKA

11:20 – 11:40 : Bezpečná sanácia vnútorných a vonkajších rozvodov TZB v bytových domoch

                           Ing. Igor Krajčovič – REHAU

11:40 – 12:00 : Kvalitatívne aspekty sanácie zatepľovacích systémov ETICS

                            Mgr. Matúš Kováč – SANATOP

12:00 – 12:20 : Ceresit CT 76 Solar Protect - nová generácia ochrany fasády pred  UV žiarením

                             Ing. Filip Hanák – HENKEL Slovensko

12:20 – 12:40 : Zábradlie ako bezpečnostný prvok

                             Dušan Hipík  – ALUMISTR SE

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA