Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Adresa:

Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Slovanská 6
91702 Trnava 

 

Spojenie

Výkonný predseda: Marková Mária

E-mail: obnova-domov@obnova-domov.sk 

Mobil: +421 917 753 597

Fakturačné údaje:

IČO: 42059046
IČ DPH: SK2022392449
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 3023420001/5600

IBAN: SK73 5600 0000 0030 2342 0001

 

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.

Poznámka:
1) * Povinné
2) ** Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov

Adresa**

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA