Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Academia Istropolitana Nova

Adresa:

Prostredná 47/A, 900 21AIN
Svätý Jur

Zástupca v združení:

Mgr. Lucia Gembešová

Kontakt:

tel.: 0905793744
e-mail: lucia.gembesova@gmail.com

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA