Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

ALUMISTR SE organiz. zložka PZO

Adresa:

Jilemníckeho 8       alumistr
036 01 Martin

Zástupca v združení:

Dušan Hipík

Kontakt:

tel.: 0911221060
e-mail: dusan.hipik@alumistr.sk

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA