Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Bytový podnik Trebišov, s.r.o. správa domov a bytov

Adresa:

Puškinova 18        
07501 Trebišov

Zástupca v združení:

Ing. Marián Číž

Kontakt:

te.: 0905294661
e-mail: nsdab@bptv.sk
web: http://www.bptv.ozm.sk/kontakt/

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA