Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Čestný člen

Zástupca v združení: 

Ing. Ján Otiepka

Kontakt:

tel.: 0905338628
e-mail: otiepka.jan@gmail.com

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA