Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Čestný člen

Adresa:

Kopčianska 82A, 851 01 rehau
Bratislava

Zástupca v združení:

Doc.Ing.Peter Suchánek, PhD

Kontakt:

tel.: 0905440820
e-mail: peter.suchanek@rehau.com

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA