Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Ekonomservis

Adresa: 

Staškov 536,
023 53 Staškovekonormservis

Zástupca v združení:

Korduliak Jozef

Kontakt:

tel.: 0903 524 159
e-mail: korduliak@ekonomservis.sk
web stránka: www.ekonomservis.sk

PREDSTAVENIE ČLENA

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA