Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

EKONORM, s.r.o.

Adresa: 

Moyzesova 34, 02201 Čadcaekonorm

Zástupca v združení:

Dušan Vaček

Kontakt:

tel.: 0901706607
e-mail: ekonomservis.vacek@gmail.com

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA