Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

GLOB Production SK, s.r.o.

Adresa:

Vlčkova 8/A, glob production
851 01 Bratislava

Zástupca v združení:

Ján Knotek

Kontakt:

tel.: +421245522211
e-mail: jan.knotek@globproduction.sk

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA