Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Adresa: 

Záhradnícka 91, 82108 ceresit
Bratislava

Zástupca v združení:

Ing. Slavomír Vician

Kontakt:

tel.: 0918322610
e-mail: slavomir.vician@henkel.com

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA