Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

KNAUF INSULATION, s.r.o.

Adresa:

Železničný rad 24,
968 01 knaufinsulationNová Baňa

Zástupca združení:

Ing.Peter Robl

Kontakt:

tel.: 0903585639 
e-mail: Peter.Robl@knaufinsulation.com
web stránka: www.knaufinsulation.sk

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA