Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

LAK CONSULTING s.r.o.

Adresa:

Horné Chlebany 62, lak consulting
956 31 Horné Chlebany

Zástupca v združení:

Martin Haviernik

Kontakt:

tel.: 0915090675
e-mail: haviernik@lakconsulting.sk

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA