Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

LUKYSTAV, s.r.o.

Adresa:

Váhovská cesta 517, 925 63lukystav
Dolná Streda

Zástupca v združení:

Dušan Vajdík

Kontakt:

tel.: 0915899457
e-mail: vajdik@lukystav.sk

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA