Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

MM Solid Service, s.r.o. správa bytových domov

Adresa:

Slovanská 6, 917 02 Trnavammsolid

Zástupca v združení: 

Mária Marková

Kontakt:

tel.: 0907753597
e-mail: markova@mmsolid.sk
web stránka: www.mmsolid.sk

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA