Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PAVJAN, s.r.o

Adresa: 

Justičná 7, 811 07 pavjan
Bratislava

Zástupca v združení:

Ing.Mgr.art. Radoslav Pavlovič

Kontakt:

tel.: 0905763541
e-mail: radoslav.pavlovic@pavjan.sk

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA