Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PMGSTAV SK, s.r.o.

Adresa:

Predmestská 8965/93          pmgstav
010 01  Žilina

Zástupca v združení:

Pavol Mucha

Kontakt:

tel.: 0905327179
e-mail: pavol.mucha@pmgstav.sk

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA