Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PREMIUM Insurance Company

Adresa:premium

PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1,
811 07 Bratislava,

Zástupca v združení:

Milan Holinďák

Kontakt:

tel.: +421 911 246 169
e-mail: milan.holindak@premium-ic.sk
web stránka: www.premium-ic.sk

PREDSTAVENIE ČLENA

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA