Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

REHAU, s.r.o.

Adresa:rehau

Kopčianska 82A, 851 01 
Bratislava

Zástupca v združení:

Ing. Igor Krajčovič

Kontakt:

tel.:0905449441
e-mail: igor.krajcovic@rehau.com

PREDSTAVENIE ČLENA

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA