Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Riadny člen

Adresa:

Pod záhradami 64/A                 
841 02 Bratislavaprof.

Zástupca v združení:

Ing. Dušan Petráš, PhD.

Kontakt:

tel.: 0903247787
e-mail: petras.tzb@gmail.com

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA