Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Rockwool Slovensko,s.r.o.

Adresa:

Rožňavská 24, 821 04 
Bratislava rockwool

Zástupca v združení:

Ing.Martin Henčel

Kontakt:

tel.: 0911107292
e-mail: martin.hencel@rockwool.sk

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA