Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

SanaTOP s.r.o.

Adresa:

Cyprichova 14 sanatop
83154 Bratislava

Zástupca v združení:

Martina Valentová

Kontakt:

tel.: 0907647558
e-mail: info@sanatop.sk
web stránky: https://sanatop.sk/

PREDSTAVENIE ČLENA

>>Klik na ich webové stránky<<

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA