Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

SGCP - WEBER Terranova

Adresa:

Stará Vajnorská 139, 831 04 weber
Bratislava

Zástupca v združení:

Ing. Ladislav Vajda

Kontakt:

tel.: 0907848928
e-mail: ladislav.vajda@e-weber.com

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA