Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Adresa:

Rybničná 38/esika
831 06 Bratislava

Zástupca v združení:

Ing. Branislav Augustín

Kontakt:

tel.: 0903788009
e-mail: augustin.branislav@sk.sika.com
web stránka: www.svk.sika.com

PREDSTAVENIE ČLENA
>>KLIK<<

 

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA