Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Stavebné bytové družstvo

Adresa: 

Námestie slobody 560,
020 01 PúchovSBD

Zástupca v združení: 

Pavol Hlušek

Kontakt:

tel.: 0903951280
e-mail: hlusek@sbdpuchov.sk

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA