Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Thermal+ s.r.o.

Adresa:thermal+

Thermal+ s.r.o.
Februárová 154,
958 01 Partizánske

Zástupca v združení:

Jana Kosáčová

Kontakt:

tel.: +421 910 966 228
e-mail:  kosacova@thermalplus.sk
web stránka: www.thermalplus.sk

PREDSTAVENIE ČLENA

>>>KLIK PRE VIAC INFO<<<

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA