Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Dozorná rada

  • Dušan Hipík - ALUMISTR SE, organizačná zložka zahraničného podniku 
  • Ing. Ján Otiepka - čestný člen
  • Ing. Daniel Žilovec - Finančné centrum, a.s.

 

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA