Navigácia

Obsah

ČLENOVIA DOZORNEJ RADY:

 

Mgr. Ingrid Rusková - Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Ing. Ján Otiepka - čestný člen

Dušan Hipík - ALUMISTR SE, organizačná zložka zahraničného podniku