Navigácia

Obsah

Prečo sa stať členom?

Združenie pre podporu obnovy bytových domov chce odborne, organizačne a metodicky napomáhať svojim členom prostredníctvom najmä:

  •  rôznych reklamných, mediálnych, marketingových a iných aktivít,
  • zabezpečovaním a organizovaním spoločných podujatí /semináre, odborné konferencie, vzdelávacie aktivity, ale aj iné spoločenské podujatia/,
  • poskytovaním informácií a poradenskej činnosti v oblastiach rozvoja, výstavby, rezidencializácie a obnovy bytových domov,
  • vzájomnej výmeny skúseností v týchto oblastiach.

Nemalý podiel na výhodnosti členstva by mala byť vzájomná podpora a kooperácia pri spoločných, ale aj individuálnych podnikateľských zámeroch jej členov /spoločné projekty a realizácie stavieb,/