Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Prečo sa stať členom ?

Združenie pre podporu obnovy bytových domov chce odborne, organizačne a metodicky napomáhať svojim členom:

  •  propagácia členov cez rôzne reklamné, mediálne, marketingové a iné aktivity,
  • NOVINKA NEWSLETTER - najmenej raz do mesiaca sa posiela Vami vybraný článok o Vašej spoločnosti (cca 2000 kontaktov)
  • zabezpečovanie a organizovanie spoločných podujatí = semináre, odborné konferencie, vzdelávacie aktivity, ale aj iné spoločenské podujatia,
  • poskytovanie informácií a poradenskej činnosti v oblastiach rozvoja, výstavby, rezidencializácie a obnovy bytových domov,
  • vzájomná výmena skúseností v týchto oblastiach,
  • zľavy na všetky podujatia + ak sa stanete partnermi, máte dvojnásobnú zľavu.

Nemalý podiel na výhodnosti členstva je vzájomná podpora a kooperácia pri spoločných, ale aj individuálnych podnikateľských zámeroch jej členov - spoločné projekty a realizácie stavieb.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA