Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Predsedníctvo

petráš

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Mobil: 0903 247 787
E-mail: dusan.petras@stuba.sk
prezident

výkonný predseda

Mária Marková
Mobil: 0907 753 597
E-mail: markova@obnova-domov.sk
výkonný predseda

Pavol Hlušek

Pavol Hlušek
Mobil: 0903 951 280
E-mail: hlusek@sbdpuchov.sk
www: www.sbdpuchov.sk
člen predsedníctva

krajčovič

Ing. Igor Krajčovič
Mobil: 0905 449 441
E-mail: igor.krajcovic@rehau.com
www: www.rehau.sk
člen predsedníctva

Henčel

Ing. Martin Henčel
Mobil: 0911 107 292
E-mail: martin.hencel@rockwool.com
www:  www.rockwool.sk
člen predsedníctva

 

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA