Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

ROKOVACÍ PORIADOK pre písomné hlasovanie

Nasledovný Rokovací poriadok pre účely písomného hlasovania bol schválený 11.6.2020 znesením VZ/01/20:

ROKOVACÍ PORIADOK_jun2020.pdf (589.99 kB)

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA