Navigácia

Obsah

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - KOČOVCE 2019

Materialy na VZ_Kočovce_2019 Stiahnuté: 7x | 15.01.2019

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - PERMON 2018

Strategické smerovanie združenia Stiahnuté: 2x | 10.01.2019

UZNESENIA VZ 2018_Permon Stiahnuté: 3x | 09.01.2019

Prezenčná listina VZ 2018_Permon Stiahnuté: 5x | 03.01.2019

Menovacie dekréty_Suchánek a Otiepka Stiahnuté: 9x | 03.01.2019

MATERIALY po VZ_Permon 2018 Stiahnuté: 5x | 03.01.2019

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - SIELNICA 2018

Prezenčná listina_VZ_jun_2018_1 Stiahnuté: 57x | 17.07.2018

Prezenčná listina_VZ_jun_2018_2 Stiahnuté: 40x | 17.07.2018

Prezenčná listina_VZ_jun_2018_3 Stiahnuté: 41x | 17.07.2018

Etický kódex_záväzok_jun2018 Stiahnuté: 40x | 17.07.2018

Uznesenia VZ_jun_2018_3 Stiahnuté: 49x | 17.07.2018

Uznesenia VZ_jun_2018_2 Stiahnuté: 45x | 17.07.2018

Uznesenia VZ_jun_2018_1 Stiahnuté: 64x | 17.07.2018

Materiály na rokovanie VZ - Sielnica 2018 Stiahnuté: 64x | 17.07.2018

VALNÉ ZHROMAŽDENIE - KOČOVCE 2018

Priloha_volby Platforma BpB Stiahnuté: 59x | 21.06.2018

Memorandum o spolupráci (2) Stiahnuté: 45x | 21.06.2018

Memorandum o spolupráci (1) Stiahnuté: 44x | 21.06.2018

Etický kódex - záväzok členov Stiahnuté: 38x | 21.06.2018

Prezenčná listina_VZ_2018_Kočovce-3 Stiahnuté: 60x | 21.06.2018

Prezenčná listina_VZ_2018_Kočovce-2 Stiahnuté: 45x | 21.06.2018

Stránka