Navigácia

Obsah

Kto sme?

Sme občianske združenie, ktoré si kladie za cieľ združiť vo svojich radoch odborníkov z radov:

  • dodávateľských spoločností vyrábajúcich alebo poskytujúcich rôzne druhy stavebných materiálov, konštrukcií a technológií, 
  • stavebných spoločností - realizátori obnovy bytových domov,
  • vysokoškolských pedagógov zameraných na rôzne parciálne problémy obnovy domov,
  • správcovských spoločností, stavebných bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov,
  • predstaviteľov verejnej správy zaoberajúcich sa problematikou bývania,
  • finančných inštitúcií poskytujúcich pre stavebný sektor rôzne produkty podporujúce rozvoj v oblasti stavebníctva a bývania.
  • projekčných spoločností alebo projektantov, 

Takéto komplexné zloženie združenia a jeho podpora zo strany štátnych inštitúcii pôsobiacich v tomto segmente dáva predpoklady, že podpora obnovy bytových domov by mala byť tiež komplexná a hlavne dostatočne účinná a pre všetkých členov združenia prospešná.