Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 13
posledná

#

Okrúhle narodeniny a 10-ty ročník KOBD je už za nami. A ako sme sa mali?

Takmer 370 hostí sa sem prišlo vzdelávať, baviť a nadviazať nové obchodné vzťahy, či vzájomne si vymeniť cenné skúsenosti z praxe. Pripravený bol viac ako nabitý program – a to po všetkých smeroch. Pri tejto príležitosti nad konferenciou prevzal záštitu generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania, Ing. Juraj Kurňavka. celý text

Konferencia a sympózium | 29. 11. 2016 | Autor: Správce Webu

POZVÁNKA NA ODBORNÉ SYMPÓZIUM V TRNAVE

Organizátori, ktorými sú Združenie SVB na Slovensku a Združenie pre podporu obnovy bytových domov Vás pozývajú na 7. odborné sympózium, ktoré sa uskutoční 11.10.2016 v Trnave v IMPIQ hoteli. V odbornom programe sympózia odznie až 19 rôznych prezentácií. Podrobnosti nájdete v prílohách. celý text

Konferencia a sympózium | 2. 10. 2016 | Autor: Správce Webu
#

ODBORNO - SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE ČLENOV

V tradičnom čase, ale na netradičnom mieste sa 21.6.2016 stretli členovia Združenia pre podporu obnovy bytových domov na svojom odborno-spoločenskom meetingu. Stretnutie sa konalo v hoteli Kaskády /Sielnica/ a malo dva samostatné bloky vyplývajúce z názvu. celý text

Spoločonské stretnutie členov združenia | 23. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

ODBORNÉ SYMPÓZIUM V BANSKEJ BYSTRICI

Združenie SVB na Slovensku a Združenie pre podporu obnovy bytových domov zorganizovali 21.6.2016 v Banskej Bystrici odborné sympózium. Podtitul sympózia bol Legislatíva - Obnova - TZB. Odbornými garantami podujatia boli prezidenti oboch usporiadateľských združení. celý text

Konferencia a sympózium | 22. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

ODBORNÝ SEMINÁR V ŽIARI NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom bolo 20.6.2016 ďalším z miest, kam zavítalo Združenie pre podporu obnovy bytových domov s cieľom urobiť osvetu a poskytnúť užitočné informácie záujemcom o komplexnú obnovu bytových domov. Odborný seminár s názvom Manuál kvalitnej obnovy bytových domov sa konal v spolupráci s SBD Žiar nad Hronom, Bytspol, s.r.o. a Regionálnym združením ZSVB v Žiari nad Hronom a pod záštitou primátora mesta Žiar nad Hronom.  celý text

Odborný seminár | 21. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 13
posledná