Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

ZBORNÍK - príspevky členov

V nasledovnom prehľade ponúkame do vašej pozornosti príspevky členov Združenia pre podporu obnovy bytových domov, ktoré odzneli na XIII. medzinárodnej konferencii KOBD a boli súčasťou zborníka z predmetnej konferencie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA