Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

FERDINANDY CONSULTING SLOVAKIA

Adresa:premium

Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.,
člen siete INSIA
Tallerova 2/4,
811 02 Bratislava
Pobočka/Kancelária : Trieda SNP 88,
                                        040 11 Košice

Zástupca v združení:

Daniel Ferdinandy

Kontakt:

tel.: +421 908 973 621
e-mail: agenturaferdinandy@agenturaferdinandy.com, daniel.ferdinandy@agenturaferdinandy.com
web stránka: https://ferdinandyconsulting.sk/

PREDSTAVENIE ČLENA

ferdinandy

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA