Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

WEBINÁR + PROGRAM

WEBINáR 2

Cena Webináru:

20 Eur / ONLINE osoba

 

PROGRAM WEBINÁRU:

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV ZpPOBD a ZSVB

15:00 – 15:10 : Zahájenie webináru

                          Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. – prezident ZpPOBD

                          Ing. Monika Šamková – prezidentka ZSVB

15:10 – 15:30 : Zrušenie SVB

                           Ing. Monika Šamková – prezidentka ZSVB

15:30 – 15:50 : Obnova bytových domov s podporou ŠFRB pre rok 2021

                           Ing. Juraj Bartoš – ŠFRB

15:50 – 16:10 : Kvalitné zateplenie ako základ obnovy bytového domu

                           Ing. Martin Garaj – Knauf Insulation

16:10 – 16:30 : Vegetačné a ekologické strechy SIKA

                            Ing. Martina Huková – SIKA

16:30 – 16:50 : Nové možnosti stvárnenia fasád s omietkami Ceresit

                           Ing. Slavomír Vician – HENKEL Slovensko

16:50 – 17:10 : Efektívne znižovanie energetickej náročnosti bytových domov                

                          Mgr. Nora Tóthová a Ing. Milan Čipkala – v spolupráci VSE a.s. Innogy s.r.o.

17:10 – 17:30 : Komplexná obnova bytových domov na takmer nulovú potrebu energie

                            Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. – SvF STU Bratislava

17:30 – 17:40 : Záver

                           Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. – prezident ZpPOBD

                           Ing. Monika Šamková – prezidentka ZSVB

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA