Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PROGRAM

Téma: Energetická efektívnosť na rok 2024

STREDA 20.3.2024

9:00 – 10:00 Registrácia

Otvorenie kongresu

10:00 – 12:00

I. FINANCOVANIE

 1. Ferdinandy, D. – Ferdinandy Consulting Slovakia: Aký dopad môže mať podpoistenosť BD na poistné plnenie v prípade škôd.
 2. Holinďák, M. – PREMIUM Poisťovňa: Názov bude doplnený.
 3. Plevák, S.; Sláviková, A. – Slovenská sporiteľňa: Finančné zdravie pre Bytové domy.
 4. Veverka, M. – SIEA: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v bytových domoch z Programu Slovensko.
 5. Valachovič, M. – VALACHOVIČ & PARTNERS: Promo knihy Zákon o vlastníctve bytov a NP.

Prestávka na obed/občerstvenie 12:00 – 13:30 (neubytovaní účastníci sa môžu stravovať v KOLIBE - cca. 20 metrov od hotela Kaskady)

13:30 – 15:10

II. LEGISLATÍVA

 1. Bartoš, J. – ŠFRB: Obnova bytových domov s podporou ŠFRB pre rok 2024.
 2. Dubovský, Š. – Slovenská obchodná inšpekcia: Riešenie extrémnych nedoplatkov vo vyúčtovaní tepla a nutná zmena energetickej legislatívy.
 3. Petrus, M. – Ministerstvo hospodárstva: Vyhláška č. 503/2022 Z. z. v praxi.
 4. Štepanovská, M. – Ministerstvo financií: Zmeny zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy a aplikácia v praxi.
 5. Plško, J.; Michalcová, E. – PSS: Financovanie bytových domov v kontexte požiadaviek na zvyšovanie energetickej efektívnosti.

Diskusné fórum so ŠFRB, SOI, SIEA, ministerstvami, atď. do cca 16:30

Príďte sa zabaviť od 21:00 na večerný program: RETRO PÁRTY - DJ Peter Hurajt z rádia VLNA.

ŠTVRTOK 21.3.2024

10:00 – 11:30

III. OBNOVA BUDOV A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA - TV

 1. Kováč, M. – SANATOP: Názov bude doplnený.
 2. Vician, S. – Henkel: Názov bude doplnený.
 3. Hipík D. –  ista Slovakia: Aké zmeny čakajú poskytovateľov služieb rozpočítavania nákladov na teplo a vodu?
 4. Tomko, L; Rondzík, P. – Slovenská obchodná inšpekcia: Aplikácia vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z.z. v praxi z pohľadu SOI.
 5. Vranay, F. – STU TUKE: Názov bude doplnený.

Diskusné fórum so SOI, ISTA, SIEA, atď. do cca 12:30

Záver kongresu.

Program sa ešte dopĺňa. Zmena programu vyhradená!

partneri

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA