Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PROGRAM KOBD 2021

Konferencia sa uskutoční prezenčne. Od 26.02.2022 platí pre všetky prevádzky režim ZÁKLAD. Všetky podrobné informácie ohľadom účasti, dostane každý účastník kongresu v dostatočnom predstihu. Pre Vašu bezpečnosť budú v celom hoteli rozmiestnené dezinfekčné prostriedky a spoločné priestory sa budú pravidelne dezinfikovať.

Zmena programu je vyhradená.

TLAČENÁ FORMA PROGRAMU KOBD 2021 (9.26 MB)

Program KOBD 2021

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA