Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PROGRAM KOBD 2023

Program sa pripravuje....

1. Legislatíva
2. Architektúra
3. Realizácia
4. Obnova stavebných konštrukcií
5. Obnova technických zariadení budov
6. Obnoviteľné zdroje energie (OZE)
7. Financovanie
8. Správa bytových domov

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA