Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Záväzná prihláška!

Prihláška na KOBD 2023

20.- 22.11.2023 - Konferencia KOBD 2023
Prihlasujem sa na konferenciu
Stravovanie (treba nahlásiť spolu s ubytovaním aj hotelu Permon)
Prihlasujem sa na konferenciu
Stravovanie (treba nahlásiť spolu s ubytovaním aj hotelu Permon)
Prihlasujem sa na konferenciu
Stravovanie (treba nahlásiť spolu s ubytovaním aj hotelu Permon)
Prihlasujem sa na konferenciu
Stravovanie (treba nahlásiť spolu s ubytovaním aj hotelu Permon)
ZBORNÍK - tlačená verzia 25 Eur/ks
ZBORNÍK - USB verzia 20 Eur/ks
PO ODOSLANÍ SI SKONTROLUJTE, ŽE PREŠLA PRIHLÁŠKA V PORIADKU! ZA PÁR SEKÚND VÁM PRÍDE KÓPIA PRIHLÁŠKY DO VÁŠHO E-MAILU (pozrieť aj SPAM)! AK SA TAK NESTANE, ODOŠLITE PRIHLÁŠKU ZNOVA!

označuje povinné pole.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA