Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PRIHLÁSIŤ SA

webinár

Milí záujemcovia,

na tejto stránke nájdete všetko potrebné, aby ste sa mohli stať aktívnymi účastníkmi.

WEBINÁR

25 Eur + DPH = 30 Eur / ONLINE osoba

Po prihlásení Vám na e-mail príde faktúra a link na ONLINE konferenciu.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 3023420001/5600
IBAN: SK73 5600 0000 0030 2342 0001

Variabilný symbol: 300321

Zaslaním prihlášky dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR uverejnených na www.obnova-domov.sk.
Informácie o tom, ako bude ZpPOBD spracúvať Vaše osobné údaje, nájdete na www.obnova-domov.sk.

Kontaktujte nás

Pre zaslanie otázky, podnetu či pripomienky vyplňte prosím nižšie uvedený formulár. Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
(5 MB max.)
(5 MB max.)
(5 MB max.)
Odpoveď vám zašleme na nižšie uvedený email.
Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre tieto účely vybavenia vášho dotazu budeme po nevyhnutne dlhú dobu spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári.

označuje povinné pole.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA