Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

ARCHÍV KOBD 2020

Archív KOBD 2020

19.- 20.11.2020 - ARCHÍV z modernej LiveStream ONLINE konferencie KOBD 2020

označuje povinné pole.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA