Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PRIHLÁŠKA NA KOBD 2020

14

Milí záujemcovia o účasť na XIV. medzinárodnej konferencii KOBD,

na tejto stránke nájdete všetko potrebné, aby ste sa mohli stať aktívnymi účastníkmi. Pozorne si prečítajte pokyny a pustite sa do prihlasovania:

 

  • Ak chcete prihlásiť viac ako dve osoby, vyplňte viac prihlášok po sebe a uveďte to do poznámky
  • ZBORNÍK: V prihláške je dôležité označiť počet kusov zborníka pri tlačenej verzii (20 Eur/ks) alebo USB verzií (20 Eur/ks). Ak nemáte záujem, napíšte číslo 0
  • Komerčné spoločnosti sa môžu zúčastniť konferencie výlučne len ako jej oficiálny partner
  • Každá partnerská firma dostane 1ks zborníka konferencie v tlačenej podobe bezplatne. Ak máte záujem stať sa našim partnerom, prečítajte si viac o partnerských hladinách

Z konferencie budú robené fotografické záznamy a účastník prihlásením sa na konferenciu súhlasí s ich zverejnením na webových stránkach organizátora a partnerov a v printových médiách.

 

ONLINE prednáška

Konferenčný poplatok je vo výške:

50 Eur + DPH = 60 Eur / ONLINE osoba

Zborník:

  • tlačená forma (20 Eur/ks)
  • USB verzia (20 Eur/ks)

Po zaplatení Vám na e-mail príde faktúra a link na ONLINE konferenciu.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 3023420001/5600
IBAN: SK73 5600 0000 0030 2342 0001

Variabilný symbol: 142020

Prihláška na KOBD 2020

19.- 20.11.2020 - Moderná LiveStream ONLINE konferencia KOBD 2020

označuje povinné pole.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA