Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PRIHLÁŠKA

Konferenčný poplatok je vo výške:

99 Eur/ osoba + 1x obed a 1x večera (bez ubytovania)

POZOR!

Limitovaný počet ubytovaných hostí 150!

Hostia sa môžu prihlasovať najneskôr do 27. 04. 2023 alebo len na základe dostupných kapacít. Účasť na kongrese nie je obmedzená týmto počtom!

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3023420001/5600
IBAN: SK73 5600 0000 0030 2342 0001

Variabilný symbol: IČO spoločnosti alebo do poznámky napíšte svoje meno.

  1. Faktúru Vám pošleme na e-mail po pripísaní Vašej platby na náš účet.
  2. Zálohové faktúry vystavujeme len na požiadanie (záväzná prihláška slúži ako podklad k platbe).
  3. Konferenčný poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.
  4. Uzávierka prihlášok je 27.4.2023 po tomto termíne konferenčný poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

Ubytovanie si hradí každý účastník, resp. organizácia priamo cez hotel.

Rezervácia cez hotel Kaskady nie je potrebná! Vaša prihláška je záväzná a posielame ju priamo hotelu. Limitovaný počet ubytovaných hostí 150.

IZBY MUSIA BYŤ OBSADENÉ NAJMENEJ 2 OSOBAMI!

V prípade záujmu je možnosť ubytovania od 3.5.2023.

Zvýhodnené ceny ubytovania v hoteli Kaskady:

Izby

Cena izby/noc

Dvojlôžková izba (musí byť obsadená 2 osobami)

144€

Dvojlôžková izba imobilná 2 + 1 (3-lôžková)

224€

Dvojlôžková izba imobilná 2 + 2 (4-lôžková)

288€

Jednoizbový apartmán Lux (2-lôžková)

168€

Jednoizbový apartmán Prestige (2-lôžková)

168€

Dvojizbový apartmán Prestige (2-lôžková)

184€

Dvojizbový apartmán Lux (2-lôžková)

184€

Trojizbový apartmán Lux (4-lôžková)

344€

Prísteľka

100€

Stravovanie

Cena/osoba

Obed (4.5. - štvrtok v cene konferenčného poplatku formou švédskych stolov)

25€

Večera (v cene konferenčného poplatku formou švédskych stolov)

33€

Zrušenia rezervácie alebo jej časti 1 - 5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok vo výške 100 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

Z konferencie budú robené fotografické záznamy a účastník prihlásením sa na konferenciu súhlasí s ich zverejnením na webových stránkach organizátora a partnerov a v printových médiách.

Zaslaním prihlášky dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR uverejnených na www.obnova-domov.sk. Informácie o tom, ako bude ZpPOBD spracúvať Vaše osobné údaje, nájdete na www.obnova-domov.sk.

DÔLEŽITÉ!!!

Uzávierka prihlášok je do 27.4.2023.

NEZABUDNITE si skontrolovať, či sa prihláška poslala v poriadku. Zobrazí sa oznam a príde Vám do minúty kópia prihlášky na Váš e-mail(možno spadne do SPAMU)! Ak sa ukázala chyba, odošlite prihlášku ešte raz (občas nastane chyba a treba to iba znova odoslať).

Máte problém s prihlásením? Zavolajte nám alebo napíšte a my Vás prihlásime osobne.
Telefónne číslo: +421 907 753 597
E-mail: konferencia@obnova-domov.sk

>>>REGISTRUJTE SA TU <<<

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA